Σχετικά με Εμάς

H WinEcon σήμερα στελεχώνεται από δύο οικονομολόγους. Τα στελέχη της εργάστηκαν στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις ευθύνης junior, medium & senior level management σε Ελληνικές και Πολυεθνικές εταιρείες μέχρι το 2014 προτού επιχειρήσουν σαν σύμβουλοι επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις που εργάστηκαν αποτέλεσαν μεγάλες σχολές μάθησης σε θέματα management. Οι γνώσεις που αποκτήθηκαν μέσα από την αγορά και οι εμπειρίες σε διαφορετικούς κλάδους και τομείς της οικονομίας αποτέλεσαν το έναυσμα για την δημιουργία μιας εταιρείας συμβούλων με ειδίκευση στο core management.

Το 2014 ιδρύουν την market led consulting (mlc) η οποία τον Απρίλιο του 2019 από ατομική επιχείρηση μετατρέπεται στην σημερινή της μορφή σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία Ι. Χατζιδάκης ΙΚΕ και διακριτικό τίτλο WinEcon.

Στη διαδρομή τους αυτή έχουν επενδύσει στην δική τους συνεχή και δια βίου μάθηση και επαγγελματική εξέλιξη (ΕΟΠΠΕΠ, ΛΑΕΚ, Association of Coaching, Early Warning Europ – ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ενώ παράλληλα είναι εκπαιδευτές σε σεμινάρια ενηλίκων και ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα δια μέσου εκπαιδευτικών δομών του Υπουργείου, δημόσιων και ιδιωτικών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).

H WinEcon σήμερα στελεχώνεται από δύο οικονομολόγους. Τα στελέχη της εργάστηκαν στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις ευθύνης junior, medium & senior level management σε Ελληνικές και Πολυεθνικές εταιρείες μέχρι το 2014 προτού επιχειρήσουν σαν σύμβουλοι επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις που εργάστηκαν αποτέλεσαν μεγάλες σχολές μάθησης σε θέματα management. Οι γνώσεις που αποκτήθηκαν μέσα από την αγορά και οι εμπειρίες σε διαφορετικούς κλάδους και τομείς της οικονομίας αποτέλεσαν το έναυσμα για την δημιουργία μιας εταιρείας συμβούλων με ειδίκευση στο core management.

Το 2014 ιδρύουν την market led consulting (mlc) η οποία τον Απρίλιο του 2019 από ατομική επιχείρηση μετατρέπεται στην σημερινή της μορφή σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία Ι. Χατζιδάκης ΙΚΕ και διακριτικό τίτλο WinEcon.

Γιάννης

• BA in Business Studies • MBA in Marketing • MSc in Risk, Crisis & Disaster Management • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος • World Association for Coaching (Coaching) • Early Warning Europe (Mentoring) • ΛΑΕΚ (Training) • ΕΟΠΠΕΠ (Training)

Μαρία

• BA in Business Administration • MBA in International Business • Οικονομικό Επιμελητήριο