Οι υπηρεσίες μας

Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

Μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις, Νεοφυείς start ups, Οικογενειακές επιχειρήσεις, Αυτοαπασχολούμενοι

Μελέτες Σκοπιμότητας

Μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις, Νεοφυείς start ups, Οικογενειακές επιχειρήσεις, Αυτοαπασχολούμενοι, Φορείς Δημοσίου/Ιδιωτικού τομέα

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Νέοι & νέες επιχειρηματίες, Πωλητές έμπειροι & νεοεισερχόμενοι στον κλάδο των πωλήσεων, Ομάδες Πωλήσεων, Στελέχη Επιχειρήσεων

Coaching & Mentoring

Νέοι & νέες επιχειρηματίες, Αυτοαπασχολούμενοι, Πωλητές & ομάδες Πωλήσεων, Στελέχη επιχειρήσεων